Säätiö-sivun taustakuva (Sivun tyyppi: )

Säätiö


Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen, Töysän, Alajärven, Alavuden ja Nurmon kuntien alueella. Tavoitteemme on myös alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen. Kaikessa toiminnassamme vaalimme säästöpankkitoiminnan perinteitä.

Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja. Tuemme säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä ja haluamme olla mukana kehittämässä alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä.

Oma Onni -ohjelma

Toteuttaakseen yhtä sääde­kirjansa perim­mäistä tehtävää, taloudel­lisen kasvatuksen tukemista, Säästö­pankki­säätiöt ovat kehittäneet nuorille suunnatun Oma Onni -ohjelman. Tässä yläkoulun 9-luokka­laisille suunna­tussa verkko-oppimis­ympäris­tössä puhutaan nuorille oman talouden hallinnasta nuorten omalla kielellä ja omin välinein.

Historiikki

Pitkät perinteemme näkyvät kaikessa toiminnassamme. Vuodesta 1905 olemme kulkeneet pitkän ja vaiherikkaan taipaleen. Edelleen olemme itsenäinen, paikallinen ja vakavarainen toimija.

Säännöt

Säätiön säännöissä määritellään säätiön toiminta ja tarkoitus sekä säätiön toimielimet ja niiden tehtävät.

Toimipisteet

Töysän säästöpankkisäätiö toiminta-alueella toimii Oma Säästöpankin konttorit Alajärvellä, Alavudella keskustassa sekä Tuurissa, Seinäjoen Hyllykalliolla ja Ähtärissä. Tervetuloa - olemme lähellä ja läsnä.

Seuraava Hallituksen kokous

Seuraava kokous ma 4.6.2018. Avustushakemukset tähän kokoukseen viimeistään 25.5.2018.