Valikko
Töysän Säästöpankkisäätiö
Käyttöehdot - Töysän Säästöpankkisäätiö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Markkinointitietojen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Töysän Säästöpankkisäätiö sr
Y-tunnus: 0182830-1

Osoite
Töysän Säästöpankkisäätiö sr
c/o Oma Säästöpankki Oyj
Keskuskatu 14
62900 Alajärvi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Helena Marjomäki
Puhelin: 020 758 2273
Sähköposti: helena.marjomaki@omasp.fi

Rekisterin nimi
Töysän henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Töysän Säästöpankkisäätiö sr:n tunnettuvuuden edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja muuta tiedotusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteys- ja osoitetiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto)
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
  • Evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilökontaktin itse antamat tiedot, kontaktien syöttämät apuraha- ja avustushakemukseen liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Töysän Säästöpankkisäätiö sr:n hyödynnettäväksi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.